Hieronder treft u de aanmeldformulieren aan voor zowel de peutergroep als de school. 
U kunt deze aanmeldformulieren (ingevuld en ondertekend) inleveren bij of opsturen naar de school. De school neemt daarna contact met u op. 
Wilt u beide formulieren invullen, ondertekenen en inleveren? Dat mag eventueel ook per e-mail naar info[at]augustinus-ermelo.nl.