Doel

Doel van het onderwijs is, de leerlingen op te voeden en te onderwijzen overeenkomstig de Bijbel, dat is Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. Vanuit het bovenstaande doel zien wij de volgende opdracht voor de school: Elk kind is een uniek schepsel van God. We hebben de opdracht om de gaven en talenten zo goed mogelijk te helpen ontwikkelen.

Onderwijskundig heeft onze school de intentie en als doel, het basisonderwijs vanuit de grondgedachte van het Passend Onderwijs, te bieden. De leerling moet in principe de school in acht jaar kunnen doorlopen, daarbij streven wij naar de gedifferentieerde uitwerking van het schoolprofiel. Ons einddoel is de leerlingen zodanig op te leiden, dat ze in het vervolgonderwijs hun leerweg kunnen vervolgen.