Medezeggenschapsraad Augustinusschool

De medezeggenschapsraad van de Augustinusschool adviseert de directie en bestuur over allerlei zaken die de ouders en het personeel aangaan. De MR heeft geen instemmingsbevoegdheid omdat het bestuur en het overgrote deel van het personeel en de ouders daar principiële bezwaren tegen hebben. Het gekozen bestuur heeft het wettelijk gezag en de MR heeft een adviesbevoegdheid.

Klik voor meer informatie (o.a. adressen en nieuws) op de uitrol onder MR.