Passend onderwijs

Onze school maakt deel uit van het Reformatorisch Samenwerkingsverband Berseba, regio Midden.

Elke school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het schoolondersteuningsprofiel van onze school kunt u hier inzien.

Sinds 1 augustus 2014 hebben wij als school een zorgplicht. Dit houdt in dat de school een passende plek moet zoeken, als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Een aanbod op de eigen school (de school van aanmelding);
  • Een aanbod op een andere reguliere school;
  • Een aanbod op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten, omdat er geen passend onderwijsaanbod voor ze is.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de IB'ers van onze school.