Het bestuur

Het bestuur bestaat uit zeven personen die door de ledenvergadering van de vereniging worden gekozen. De voorzitter dient lid te zijn van de Gereformeerde Gemeenten. Van de overige zes bestuursleden dienen er nog minimaal drie lid te zijn van de Gereformeerde Gemeenten. Maximaal drie bestuursleden dienen lid te zijn van één van de overige reformatorische kerken.Het bestuur behartigt zowel de belangen van de vereniging als de onder haar verantwoordelijkheid staande basisschool.Het is de taak van het schoolbestuur om in nauwe samenwerking met de directie en het personeel, het onderwijs op de school een goede voortgang te laten hebben.Het bestuur ziet zich allereerst geplaatst voor de opdracht dit onderwijs gestalte te geven vanuit Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid. Dit vraagt om uitwerking op alle terreinen van het schoolgebeuren.