Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een Dagelijks bestuur en een Algemeen bestuur (toezichthoudend). Het Dagelijks bestuur bestaat uit vier leden. Het Algemeen bestuur (toezichthoudend bestuur) bestaat eveneens uit vier leden. 
De bestuursleden worden door de ledenvergadering van de vereniging worden gekozen. De voorzitter dient lid te zijn van de Gereformeerde Gemeenten. Van de overige bestuursleden zijn er minimaal drie lid van de Gereformeerde Gemeenten. Verder bepalen de statuten dat maximaal drie bestuursleden lid zijn van één van de andere reformatorische kerken.
Het bestuur behartigt de belangen van de vereniging, is het bevoegd gezag van de basisschool en verantwoordelijk voor de peutergroep.
Het is de taak van het schoolbestuur, in nauwe samenwerking met de directeur en de medewerkers, het onderwijs op de school een goede en professionele voortgang te laten hebben, in de hedendaagse maatschappelijke context. Het bestuur ziet zich allereerst geplaatst voor de opdracht dit onderwijs gestalte te geven vanuit Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid. Dit vraagt om uitwerking op alle terreinen van het schoolgebeuren. 

In het schooljaar 2022-2023 wordt een transitie voorbereid om te gaan werken met een directeur-bestuurder een een volledig toezichthoudend bestuur.