Hoe bereikt u de MR?

U kunt op verschillende manieren onderwerpen aandragen:

  • Via het e-mailadres mr@augustinus-ermelo.nl
  • Per brief aan de secretaris van de MR: p/a De la Reijstraat 38, 3851 BH Ermelo.
  • Mondeling op de MR vergadering. De MR komt ongeveer vier keer per schooljaar bijeen. Op vastgestelde tijden is er dan voor ouders de gelegenheid om de MR te spreken. Deze tijden worden in de nieuwsbrief van school vermeld. De vergaderingen worden gehouden in de Augustinusschool.

Natuurlijk kunt u in de wandelgangen best een MR-lid aanschieten om wat te vragen, maar een officieel verzoek of suggestie zal op één van de bovengenoemde manieren ingediend moeten worden. De MR zal zich er dan over buigen en binnen tien dagen melden wat er met het verzoek wordt gedaan.