ANBI

Tijdens de bestuursvergadering van 16 december 2013 heeft het bestuur de benodigde maatregelen genomen om de ANBI status te behouden. Hierdoor blijft het mogelijk dat giften aan onze school/scholen aftrekbaar blijven van de belasting.

Hieronder treft u de ANBI-gegevens aan, zoals deze vanaf 1 januari 2014 wettelijk verplicht op onze website moeten staan.

Website gegevens vanaf 1-7-2024.pdf