Achtergronden

De naam van de school geeft direct ook de richting aan: Reformatorische basisschool Augustinus. De school gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde grondslag te Ermelo.

De school staat voor het doel de leerlingen op te voeden en te onderwijzen vanuit en overeenkomstig Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid.

Klik voor meer informatie op het uitrolmenu onder 'School', bij 'Achtergronden'.