Pleinwachtcommissie

Omdat wij een streekschool zijn, blijven veel kinderen op school over. Voor leerlingen die overblijven, wordt van de ouders een inspanningsverplichting gevraagd om mee te draaien in het pleinwachtrooster. Dat houdt concreet in dat een ouder één keer in de twee weken pleinwacht loopt tussen 12.15 uur en 13.00 uur. De organisatie hiervan ligt in handen van de overblijfcommissie.

Voor vragen over en opmerkingen kunt u de commissie altijd benaderen. Dit kan telefonisch bij één van de commissieleden of per email commissieoverblijven@gmail.com.

Leden:

  • Mw. H. Remijn (0341-363632)
  • Mw. W. Nieuwenhuis (0341-424995)