Aanmelden of opzeggen lidmaatschap schoolvereniging

Wanneer u lid wenst te worden van onze schoolvereniging, dan kunt u dit aangeven via ons contactformulier. Als u uw lidmaatschap wilt beëindiging, kunt u dit eveneens via het contactformulier aangeven. 

Meer informatie treft u aan in de schoolgids